سهام من در بورس ايران

تراكتور سازي

شركت :  تراكتور سازي ايران

ميزان سرمايه شركت :262,500,000,000 ريال

تعداد سهام:

 قيمت اسمي هر سهم:1,000  ريال

ادامه مطلب: تراكتور سازي

 

بانك پارسيان

شركت :  بانك پارسيان

ميزان سرمايه شركت :2,000,000,000,000 ريال

تعداد سهام:

 قيمت اسمي هر سهم:1,000  ريال

ادامه مطلب: بانك پارسيان

   

شركت دارويي لقمان

شركت :  شركت دارويي لقمان

ميزان سرمايه شركت :25,200,000,000 ريال

تعداد سهام:

 قيمت اسمي هر سهم:1,000  ريال


ادامه مطلب: شركت دارويي لقمان

 

شركت شيميايي سينا

شركت :  شركت شيميايي سينا

ميزان سرمايه شركت :18,900,000,000,000 ريال

تعداد سهام:

 قيمت اسمي هر سهم:1,000  ريال


ادامه مطلب: شركت شيميايي سينا

   

گالری هایم

تازه نوشته ها

زینب

یادمان باشد...

+

 
 
 
 
 

ثامن الائمه(ع)

يا رسول الله(ص)

تصاویر متحرک